Technieken

Massagetherapie: alle technieken kunnen onderdeel zijn van een behandeling

Klassieke Massage

Richt zich op spieren, bindweefsel, gewrichten, periost (beenvlies) en lymfevatenstelsel. De massagebewegingen zijn richting het hart.

Deze massage kan geschikt zijn bij spierklachten of bewegingsklachten. Het maakt deze klachten bewust en kan, naast ontspanning en een betere doorbloeding, inzicht geven in de onderliggende oorzaak.

massage haiku

Energetische Massage

Maakt bewust van ademhaling en van delen in het lichaam waar de energie wel stroomt en daar waar het vastzit. De massagebewegingen zijn van het hoofd naar de voeten. Door de langzame lange strijkingen kan een gevoel van ruimte in het lichaam ervaren worden. Een energetische hoofdmassage biedt ondersteuning om de aandacht vanuit het hoofd naar het lichaam te laten gaan, als een brug tussen denken en voelen. De energetische massage kan verschillende emoties, gedachten en/of gevoelens teweeg brengen en het is een uitnodiging om deze zonder oordeel te ervaren.

massage haiku

Voetreflexzonemassage

Richt zich op de voeten, omdat in de voeten het hele lichaam wordt weerspiegeld. Specifieke delen van de voeten, reflexzones, corresponderen met lichaamsdelen en organen. Zodoende kunnen ze iets vertellen over de fysieke, emotionele en geestelijke conditie. Is er bijvoorbeeld spanning of pijn bij een bepaald punt op de voet, dan is dit vaak een onbewuste uiting van een disbalans. Door hierbij stil te staan kan de cliënt een beter zicht krijgen in zijn eigen staat van zijn. Soms gebeurt het dat er tijdens de voetmassage al iets verandert in de pijnplek op de voet en vaak ervaren cliënten na de massage dat ze letterlijk anders in hun schoenen staan.

voetreflexmassage haiku

Bindweefselmassage

Richt zich op het bewust maken van spanning die zich heeft vastgezet in het bindweefsel (weefsel onder de opperhuid). Bepaalde delen van het bindweefsel corresponderen met de bijbehorende organen, lichaamsdelen en lichaamsfuncties. Door diepe massage van het bindweefsel kunnen er emoties, gevoelens en gedachten vrij komen. De massage is een uitnodiging om letterlijk en figuurlijk te ervaren wat er onderhuids verborgen ligt.

bindweefselmassage haiku

Chakramassage

Nodigt je uit te luisteren naar de verschillende chakra's. Dit zijn energiecentra in het lichaam die elk een eigen functie hebben. Bij elk van de zeven hoofdchakra's past een voor de cliënt persoonlijk thema. Door hier afzonderlijk bij stil te staan kan worden gevoeld of ervaren hoe die energie is, het evenwicht hierin of het vasthouden of wegstromen van energie. Dit kan meer inzicht geven in wie je bent, waar je op dit moment in het leven staat, hoe je nu met jezelf en anderen omgaat.

Net als bij de andere massages ga ik er vanuit, dat er niks hoeft te veranderen, dat iemand goed is zoals hij of zij is. Na het oordeelloze waarnemen is er ruimte voor transformatie. Dat is het natuurlijke proces waarbij het zelfhelend vermogen wordt aangesproken.

chakramassage haiku

Holistic pulsing

Is een wiegende, pulserende massage waarbij het hele lichaam zachtjes in beweging wordt gebracht. Het lichaam bestaat voor een groot gedeelte uit water, hierdoor kan zelfs een kleine puls van de grote tenen doorstromen naar het hoofd. Er wordt geen olie gebruikt dus kan de cliënt gekleed op de massagetafel liggen. In het lichaam wordt duidelijk waar de natuurlijke stroom (lichaamsvloeistoffen, bloed, water, lymfevocht, adem en energie) wel en waar het niet doorstroomt. Ik nodig uit om vanuit een accepterende nieuwsgierige waarneming te ervaren wat dit wiegen met de cliënt doet.

Elk persoon heeft zijn of haar eigen lichaamspuls. Als massagetherapeut voelt dit voor mij dan ook als een dans voor twee. Door het pulsen kunnen blokkades, net als het met je hand in beweging brengen van water, even doorstromen. Dit kan een gevoel van ruimte en vrijheid geven. De stroming maakt bewust wat iemand daarvoor misschien heeft vastgehouden. Door dit te voelen, hier naar te kijken en luisteren krijgt de cliënt meer inzicht in zichzelf op een vriendelijke, zachte manier.

holistischemassage haiku

Focussen

Is een manier om heel gericht de klacht, het 'iets', te gaan bevragen. Alsof dat wat er aan de hand is even op een bankje wordt geplaatst en de cliënt er als een goede vriend naast gaat zitten om te luisteren. Door er ruimte aan te geven, komt er vaak een verrassend antwoord op de vraag hoe het zich voelt, hoe het eruitziet, welk woord erbij past. Zo komt de essentie van een klacht aan het licht en door te vragen wat deze nodig heeft, krijg iemand inzicht in zichzelf. Dit kan tijdens een gesprek, maar meestal gebeurt dit tijdens de massage. Het lichaam is heel wijs en altijd eerlijk als het de ruimte krijgt om zijn of haar eigen verhaal te vertellen.

focussen haiku